Władze ŚZJ

Władze Śląskiego Związku Jeździeckiego kadencja 2021 - 2025, wybrani na zjeździe sprawozdawczo-wyborczym Śl.Z.J. w Łaziskach Górnych w dniu 15.09.2021 r.

Zarząd

 

l.p. Imię i nazwisko Stanowisko
1. Julita Kasztelnik Prezes
2. Paweł Przybyła Członek
3. Marcin Jońca Członek
4. Katarzyna Wygas Sekretarz
5. Mateusz Cichoń Członek
6. Agata Szołdra-Neliszer Członek
7. Beata Krawczyk Członek

 

Komisja rewizyjna 

 

l.p. Imię i nazwisko Stanowisko
1. Artur Siwiński Przewodniczący
2. Piotr Langer Członek
3. Anna Dymek Członek

 

 Komisja Prawa i Dyscypliny

 

l.p. Imię i nazwisko Stanowisko
 1.  Inga Bartosz   Przewodniczący 
 2.  Karolina Warzybok  Członek
 3. Roman Pawlas  Członek

 

 

 

Kolegium Sędziów

 

l.p. Imię i nazwisko Stanowisko
1. Elżbieta Janik  Przewodnicząca
2. Magdalena Biżek - Laszczak Wiceprzewodnicząca
3. Magdalena Świerkosz Sekretarz