Władze ŚZJ

Władze Śląskiego Związku Jeździeckiego kadencja 2016 - 2020 wybrani na zjeździe sprawozdawczo-wyborczym Śl.Z.J. w Rybniku w dniu 18.11.2016 r.

Zarząd

 

l.p. Imię i nazwisko Stanowisko
1. Julita Kasztelnik Prezes
2. Paweł Przybyła Wiceprezes d/s. Organizacyjnych
3. Marcin Jońca Wiceprezes d/s Sportu
4. Katarzyna Wygas Sekretarz
5. Anna Gotowiecka Skarbnik
6. Tadeusz Koza Członek
7. Marek Szweda Członek

 

Komisja rewizyjna 

 

l.p. Imię i nazwisko Stanowisko
1. Artur Siwiński Przewodniczący
2. Artur Arendt Członek
3. Andrzej Jońca Członek

 

 Komisja Prawa i Dyscypliny

 

l.p. Imię i nazwisko Stanowisko
 1.  Mateusz Cichoń   Przewodniczący 
 2.  Bogdan Kuchejda  Członek
 3. Dominika Raczkowska  Członek

 

 

Kolegium Sędziów

 

l.p. Imię i nazwisko Stanowisko
1. Elżbieta Janik  Przewodnicząca
2. Magdalena Biżek Członek
3. Katarzyna Zawalska- Furtak Członek