- Juniorzy Młodsi

Kategorie:

Autor: Beata Krawczyk

Ranking Juniorów młodszych aktualny na dzień 31.12.2022r.

Lp. Imię i Nazwisko Przynależność klubowa Rok ur. Punkty
1. Huras Hanna Klub JeŸdziecki "Laredo" 2009 144
2. Brzyska Nadia Ludowy Zespó³ JeŸdziecki Drama Zbros³awice 2009 90
3. Obrocka Martyna Klub Jazdy Konnej Solka 2009 81
4. Pra¿uch Maria Stowarzyszenie Klub JeŸdziecki Preria Wilkowice 2008 73
5. Dusza Marcelina Klub Jazdy Konnej Solka 2009 72
6. Popió³ Ma³gorzata Ludowy Zespó³ JeŸdziecki Drama Zbros³awice 2009 63
7. Kosmol Alicja Stowarzyszenie Klub JeŸdziecki Preria Wilkowice 2010 62
8. Skotnicka Vanessa Ludowy Zespó³ JeŸdziecki Drama Zbros³awice 2007 59
9. Maksymiuk Sara Klub JeŸdziecki Trachy Soœnicowice 2008 48
10. Pyp³acz Adrianna BPK 2008 47
11. Michalska Anna Klub JeŸdziecki Trachy Soœnicowice 2007 42
12. Surówka Alicja Klub JeŸdziecki Trachy Soœnicowice 2008 38
13. Hejna Paulina Klub Jazdy Konnej Romico 2010 31
14. Pazera Hanna Ludowy Zespó³ JeŸdziecki Drama Zbros³awice 2009 30
15. Dzierbanowicz Malwina Ludowy Klub JeŸdziecki przy Stadninie Koni w Ochabach 2008 29
16. Chojowska Iga BPK 2010 27
17. Kremer Julia Ludowy Klub JeŸdziecki przy Stadninie Koni w Ochabach 2007 26
18. Jarco Sandra Stowarzyszenie Sportów Konnych AS Equestrian 2007 23
19. Wróbel Milena Stowarzyszenie Sportów Konnych AS Equestrian 2008 20
20. Mazalik Zuzanna BPK 2009 18
21. Sodel Maciej Klub JeŸdziecki Trachy Soœnicowice 2007 17
22. Drewniany Kinga JeŸdziecki Klub Sportowy Equi Verso Jastrzêbie Zdrój 2007 16
23. ¯uradzka Maja Stowarzyszenie Klub JeŸdziecki Preria Wilkowice 2010 15
24. Musiolik Maja Pszczyñski Ludowy Klub JeŸdziecki Plessówka 2009 12
25. Bartusek Helena Vanto Jumping Team 2008 11
26. Jagusiak Alicja Stowarzyszenie Klub JeŸdziecki Preria Wilkowice 2008 10
26. Rozpondek Antonina BPK 2008 10
28. Mazur Marta Ludowy Zespó³ JeŸdziecki Drama Zbros³awice 2008 9
29. Ko³odziej Hanna Klub JeŸdziecki Impuls 2009 8
29. Nielsen Helena BPK 2009 8
29. Pierzcha³a Zofia Ludowy Zespó³ JeŸdziecki Drama Zbros³awice 2009 8
32. Reterska Karina Ludowy Klub Sportowy Don Camillo 2007 6
32. Kania Natalia BPK 2008 6
32. Rozmus Amelia BPK 2008 6
35. Legierska Aleksandra Klub Jazdy Konnej Romico 2007 5
35. Benska Antonina Stowarzyszenie Klub JeŸdziecki Preria Wilkowice 2009 5
35. Banaszczyk Oliwia BPK 2010 5
35. Grodska Iga JeŸdziecki Klub Sportowy Equi Verso Jastrzêbie Zdrój 2010 5
39. Kawa Marta Ludowy Klub JeŸdziecki przy Stadninie Koni w Ochabach 2007 4
39. Kurasz Dominika Klub JeŸdziecki Global 2007 4
41. Jarzêbowska Julia JeŸdziecki Klub Sportowy Equi Verso Jastrzêbie Zdrój 2007 3
41. Kowalczyk Zofia Klub JeŸdziecki Pro Horses 2007 3
41. Sobik Emma Ludowy JeŸdziecki Klub Sportowy " Eldorado " Œwierklany 2008 3
44. Kliœ Maja Stowarzyszenie Sportów Konnych AS Equestrian 2007 1
44. Lentowicz Oliwia JeŸdziecki Klub Sportowy Equi Verso Jastrzêbie Zdrój 2007 1
44. Manowska Michalina Klub JeŸdziecki Nostro D¹bie Chrobakowe 2007 1
44. Mitka Maria Klub JeŸdziecki Vena RogoŸnik 2007 1
44. Szromek Konrad Ludowy Klub JeŸdziecki przy Stadninie Koni w Ochabach 2007 1
44. Wojciechowska Aurelia Ludowy Zespó³ JeŸdziecki Drama Zbros³awice 2007 1
44. Bus³owicz Nikola BPK 2008 1
44. Matysiak Julia Vanto Jumping Team 2008 1