Kalendarz zawodów 2022r.

 Legenda oznaczeń: 

propozycjePropozycje zawodów wyniki zawodów regionalnychWyniki zawodów regionalnych Wyniki zwodów ogólnopolskichWyniki zawodów ogólnopolskich Wyniki zawodów międzynarodowychWyniki zawodów międzynarodowych Wyniki pucharów i mistrzostwWyniki pucharów oraz mistrzostw
Dofinansowano z budżetu Samorządu Województwa Śląskiego Dofinansowano z budżetu Samorządu Województwa Śląskiego


Wersja A, aktualna na dzień 04.01.2022r.

# Termin Ranga Miejsce Dysc. Organizator Status Uwagi
1 22-23.01 HZRiT Zbrosławice B LZJ DRAMA Zbrosławice el. HPŚl
2 29-30.01 HZRiT Radzionków B SKF KJ Lider Radzionków  
3 5-6.02 HZRiT Zbrosławice B LZJ DRAMA Zbrosławice el. HPŚl
4 26-27.02 HZRiT Zbrosławice B LZJ DRAMA Zbrosławice   el. HPŚl
5 19-20.03 HZRiT Radzionków A SKF KJ Lider Radzionków    
6 19-20.03 HZRiT Zbrosławice B LZJ DRAMA Zbrosławice   el. HPŚl
7 25-27.03 HZRiT, HPŚl Zbrosławice A LZJ DRAMA Zbrosławice   HPŚl - A
8 1-3.04 ZRiT, HPŚl Zbrosławice B LZJ DRAMA Zbrosławice   Finał HPŚl - B
9 1-3.05 ZRiT Radzionków B SKF Lider Radzionków    
10 1-3.05 ZRiT Radzionków A SKF Lider Radzionków    
11 7-8.05 ZRiT Zbrosławice B LZJ DRAMA Zbrosławice    
12 20-22.05 ZRiT, PŚl LZS Zbrosławice A LZJ DRAMA Zbrosławice   PŚl LZS
13 20-22.05 ZRiT Wilkowice B Gosp. Rolno Hodowl. R. Kosmol    
14 27-29.05 AMP Radzionków A, B SKF Lider Radzionków   AMP
15 24-26.06 ZRiT Wilkowice B Gosp. Rolno Hodowl. R. Kosmol    
16 02.07 ZT Skoczów B OJ Hubertus Wacław Wiesner    
17 16-17.07 ZRiT Radzionków B SKF Lider Radzionków    
18 16-17.07 ZRiT Radzionków A SKF Lider Radzionków    
19 22-24.07 ZRiT Wilkowice B Gosp. Rolno Hodowl. R. Kosmol    
20 14.07 ZRiT Łąka B PLKJ Plessówka   Pless Cup 2022
21 2-4.09 MŚl Wilkowice B Gosp. Rolno Hodowl. R. Kosmol   MŚl - B
22 9-11.09 ZRiT, OMŚl Zbrosławice A LZJ DRAMA Zbrosławice   OMŚl - A
23 17-18.09 ZRiT Zbrosławice B LZJ DRAMA Zbrosławice    
24 8-9.10 HZRiT Zbrosławice B LZJ DRAMA Zbrosławice    
25 21-23.10 HZRiT, HOMŚl Zbrosławice A LZJ DRAMA Zbrosławice   HOMŚl - A
26 11-13.11 HZRiT, HMŚl Zbrosławice B LZJ DRAMA Zbrosławice   HMŚl K,Am,O - B
27 25-27.11 HZRiT, HMŚl Zbrosławice B LZJ DRAMA Zbrosławice   HMŚl Jm,J,S - B
28 9-11.12 HZRiT, HPPP Zbrosławice A LZJ DRAMA Zbrosławice   HPPP - A