- Kuce

Kategorie:

Autor: Beata Krawczyk

Ranking Kucy aktualny na dzień 31.12.2023r.

Mi-ce Imiê i Nazwisko Przynale¿noœæ klubowa Rok ur. Punkty
1. Puchalski Jan BPK 2010 124,5
2. Puchalskia Wiktoria BPK 2008 104
3. Danak Karolina Stowarzyszenie Klub JeŸdziecki Preria Wilkowice 2008 102
4. Mazur Marta Ludowy Zespó³ JeŸdziecki Drama Zbros³awice 2008 95,5
5. Wilk Emilia Ludowy Klub JeŸdziecki Apollo Borowe 2011 88,5
6. Barczyñska Julia Ludowy Zespó³ JeŸdziecki Drama Zbros³awice 2010 80
7. Pricop Lena Klub Jazdy Konnej Elizar 2008 67,5
8. Bus³owicz Nikola BPK 2008 58,5
9. ¯uradzka Maja Stowarzyszenie Klub JeŸdziecki Preria Wilkowice 2010 58
10. Musia³ Zofia Stowarzyszenie Klub JeŸdziecki Preria Wilkowice 2010 57,5
11. Jagusiak Alicja Stowarzyszenie Klub JeŸdziecki Preria Wilkowice 2008 52
12. Stêpieñ Alex Ludowy Zespó³ JeŸdziecki Drama Zbros³awice 2011 47
13. Morga³a Konrad Klub JeŸdziecki Trachy Soœnicowice 2009 42,5
14. Musia³ Alicja Ludowy Zespó³ JeŸdziecki Drama Zbros³awice 2009 37
15. Rozumecka Anna BPK 2011 35
16. Drabczyk Martyna JeŸdziecki Klub Sportowy Czanki 2009 34
17. Pazera Hanna Ludowy Zespó³ JeŸdziecki Drama Zbros³awice 2009 29
18. Obrocka Martyna Klub Jazdy Konnej Solka 2009 28
19. Szyndzielorz Alicja Klub JeŸdziecki Trachy Soœnicowice 2010 27
20. Hoffman Lena Klub JeŸdziecki Trachy Soœnicowice 2009 26
21. Mazalik Zuzanna BPK 2009 26
22. Ciszek Maria BPK 2011 25,5
23. Samborska Nikola BPK 2009 25
24. £akomska Aleksandra Klub JeŸdziecki Trachy Soœnicowice 2006 24,5
25. Morgie³a-Morawiec Wiktoria Ludowy Klub JeŸdziecki Deresz Siemianowice Œl¹skie 2007 23,5
26. B³a¿usiak Julia Klub JeŸdziecki Trachy Soœnicowice 2007 23
27. Werner Ewa Klub JeŸdziecki "Laredo" 2011 21,5
28. Sojka Julia BPK 2011 19
29. Korga Lena Sportowy Klub JeŸdziecki OMEGA 2010 16
30. Grobelny Martyna Klub JeŸdziecki Trachy Soœnicowice 2010 15,5
31. Karolczyk Julia Klub JeŸdziecki Zbros³awice 2010 15
32. P³aza Milena Ludowy Klub JeŸdziecki Apollo Borowe 2004 15
33. Pytel Zuzanna Klub Jazdy Konnej Solka 2012 15
34. Majewska Natalia Klub JeŸdziecki Pro Horses 2008 14,5
35. Markowska Gabriela BPK 2012 14
36. Pinocy Wiktoria JeŸdziecki Klub Sportowy Equi Verso Jastrzêbie Zdrój 2012 14
37. Chojowska Iga BPK 2010 13,5
38. Rozumecki Marek BPK 2013 11,5
39. Krywult Katarzyna Stowarzyszenie Klub JeŸdziecki Preria Wilkowice 2008 11
40. Czapla Urszula Ludowy Klub JeŸdziecki Deresz Siemianowice Œl¹skie 2011 8,5
41. Br¹clik Antonina Klub JeŸdziecki Trachy Soœnicowice 2013 8
42. Ko³odziej Hanna Klub JeŸdziecki Impuls 2009 8
43. Hoffman Natalia Klub JeŸdziecki Maciejówka MOSIR Zabrze 2007 6,5
44. Salamon Martyna Klub JeŸdziecki Trachy Soœnicowice 2006 6
45. Miœkowiec Nikol Ludowy Klub JeŸdziecki Apollo Borowe 2010 5,5
46. Szczepek Stefania Klub Jazdy Konnej Romico 2013 5,5
47. Piwowar Olga Klub JeŸdziecki Trachy Soœnicowice 2009 5
48. Tomaszewska Magdalena Klub JeŸdziecki Trachy Soœnicowice 2010 5
49. Jêdrusiñska Jagoda BPK 2009 4,5
50. Krzywosz Emilia BPK 2009 4,5
51. Sitarek Julia Ludowy Zespó³ JeŸdziecki Drama Zbros³awice 2006 4
52. Ogiewa Karolina Katowicki Klub JeŸdziecki 2007 3
53. Sobczyk Aleksander BPK 2009 3
54. Gajdzik Jakub BPK 2010 2,5
55. Brzyska Nadia Ludowy Zespó³ JeŸdziecki Drama Zbros³awice 2009 2
56. Chmielewska Bianka Klub JeŸdziecki Pro Horses 2011 2
57. Grodska Iga JeŸdziecki Klub Sportowy Equi Verso Jastrzêbie Zdrój 2010 2
58. ¯elichowska Natasza Ludowy Zespó³ JeŸdziecki Drama Zbros³awice 2011 2
59. B³a¿usiak Natalia Klub JeŸdziecki Trachy Soœnicowice 2007 1
60. Dramska Manterys Hanna Klub JeŸdziecki Zbros³awice 2012 1
61. Mas³oñ Nadia BPK 2009 1