Rejestracje i licencje

Rejestracja zawodnika w ŚZJ

Od 01.01.2016 do dokonania pierwszej rejestracji zawodnika i uzyskania licencji wstępnej (wyłącznie), nie jest wymagane posiadanie odznaki jeżdżę konno lub brązowej odznaki jeździeckiej PZJ.

Zawodnicy poniżej 8 roku życia nie mogą być rejestrowani.


W celu dokonania rejestracji zawodnika należy złożyć w ŚZJ (scany, mailem na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.):

 • druk zgłoszenia zawodnika - w przypadku zawodników zrzeszonych ostemplowaną aktualną pieczęcią klubu (pieczęć o takiej samej treści jak na druku rejestracyjnym klubu). W miejscu deklaracji zawodnika do startu w danym klubie należy podać datę zarejestrowania w klubie oraz/lub datę ważności kontraktu,
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla zawodnika pełnoletniego lub niepełnoletniego
 • dowód wpłaty na konto ŚZJ opłaty rejestracyjnej (opłata rejestracyjna nie zawiera opłaty za licencję roczną). 

Jeśli zawodnik planuje startować w zawodach w roku rejestrowania się, zobowiązany jest złożyć także dokumenty niezbędne do wydania licencji.

W odpowiedzi otrzymają Państwo wiadomość z numerem rejestracyjnym. 
Informujemy, że rejestracje relizowane są w ciągu 7 dni roboczych od złożenia kompletu dokumentów.


Licencja roczna zawodnika w ŚZJ

UWAGA!

Prosimy o przesyłanie kopmletu dokumentów w jednej wiadomości. Dosyłanie kolejnych plików co kilka dni wydłuża czas wydania licencji - maksymalnie do 7 dni od dosłania ostatniego pliku. 

 

Wszyscy zawodnicy biorący udział we współzawodnictwie sportowym w jeździectwie mają obowiązek posiadania licencji zawodnika.
Zawodnicy, biorący udział we współzawodnictwie sportowym tylko szczebla regionalnego o licencję występują do WZJ/OZJ osobiście, w imieniu niepełnoletnich o licencję dla nich występują rodzice lub prawni opiekunowie.
Wydawane licencje regionalne umożliwiają starty zawodnika w zawodach regionalnych w całym kraju, mają charakter licencji terminowych i są wydawane na 1 rok kalendarzowy (01.01. – 31.12.)

Zgodnie z uchwałą U/851/19/Z/2015 z dnia 17 grudnia 2015r., Zarząd PZJ wyraża zgodę na starty we wszystkich zawodach ogólnopolskich młodzikom i juniorom młodszym na kucach i dużych koniach oraz juniorom do lat 16 startującym na kucach bez konieczności wykupu licencji ogólnopolskich dla siebie i koni. Nie zwalnia to jednak zawodników z obowiązku wykupienia licencji regionalnych dla siebie i koni.

W celu uzyskania licencji rocznej zawodnika należy złożyć (scany, mailem na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.):

W odpowiedzi otrzymają Państwo wiadomość z numerem licencji.
Informujemy, że licencje wydawane są w ciągu 7 dni roboczych od złożenia kompletu dokumentów lub dosłania ostatniego z brakujących plików.  


Przerejestrowanie zawodnika

Przy przerejestrowywaniu zawodnika z klubu do klubu obowiązują przepisy PZJ o zmianie barw klubowych. W celu dokonania przerejestrowania zawodnika należy złożyć w ŚZJ (scany, mailem na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.):

 • wniosek o zmianę barw klubowych
 • wniosek licencyjny (jeśli zawodnik ubiega się o aktualną licencję w barwach nowego klubu) 
 • dowód wpłaty na konto ŚZJ opłaty za zmianę barw klubowych

Przepisy o zmianie barw klubowych dotyczą również zawodników występujących z klubów i rejestrujących się jako niezrzeszeni. 

W odpowiedzi otrzymają Państwo wiadomość z numerem licencji. 

Informujemy, że licencje wydawane są w ciągu 7 dni roboczych od złożenia kompletu dokumentów.


Rejestracja konia

W celu dokonania rejestracji konia należy złożyć w ŚZJ (scany, mailem na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.):

 1. druk zgłoszenia konia z podaniem dokładnych danych
 2. paszport urzędowy z potwierdzoną przez OZHK adnotacją o aktualnym posiadaczu konia (strony z imieniem, numerem paszportu i hodowcą, opis słowny i graficzny, strona z właścicielem rodowód)
 3. potwierdzenie wpłaty za rejestrację (opłata rejestracyjna nie zawiera opłaty za licencję roczną).  

W odpowiedzi otrzymają Państwo wiadomość z numerem licencji.
Informujemy, że licencje wydawane są w ciągu 7 dni roboczych od złożenia kompletu dokumentów.  


Licencja roczna konia

W celu uzyskania licencji rocznej dla konia zarejestrowanego w ŚZJ i posiadającego paszport sportowy z aktualnym terminem ważności, należy złożyć (mailem na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.):

 • potwierdzenie wpłaty za licencję roczną
 • w treści wiadomości podać imię konia i numer jego paszportu  (w celu poprawnej identyfikacji konia)

W odpowiedzi otrzymają Państwo wiadomość z numerem licencji.
Informujemy, że licencje wydawane są w ciągu 7 dni roboczych od złożenia kompletu dokumentów.


Rejestracja klubu w ŚZJ

W celu zarejestrowania klubu w Śląskim Związku Jeździeckim należy złożyć (scany, mailem na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.):

 • wypełnioną i podbitą kartę rejestracyjną klubu
 • wypis z urzędu rejestrowego
 • Regon
 • NIP
 • Statut klubu
 • potwierdzenie wniesienia opłaty rejestracyjnej

 Informujemy, że licencje wydawane są w ciągu 7 dni roboczych od złożenia kompletu dokumentów.  


Licencja roczna Klubu w ŚZJ

W celu wydania licencji dla Klubu w Śląskim Związku Jeździeckim należy złożyć (mailem na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.):

 • potwierdzenie wpłaty za członkostwo Klubu w ŚZJ

Informujemy, że licencje wydawane są w ciągu 7 dni roboczych od złożenia kompletu dokumentów.