Materiały na Walne Zebranie

Zachęcamy do zapoznania się z materiałami, nad którymi będziemy obradować podczas Walnego Sprawozdawczego Zebrania Członków ŚZJ zaplanowanego na dzień 25 marca 2024 w PreZero Arena Gliwice (wkrótce dodamy mapkę dojazdu). 

 

- Sprawozdanie Zarządu 

- Sprawozdanie KS

- Bilans za 2023 rok

- Rachunek Zysków i Strat za 2023 rok

- Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej

 

- Mapa dojazdu - wejście A, klatka 15

- liczba mandatów