Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków

Zarząd ŚZJ zawiadamia i serdecznie zaprasza na Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków, które zostaje zwołane na dzień 25 marca 2024 na godz. 19.30 (I termin) i godz 20.00 (II termin). Zebranie zwoływane jest w celu uchwalenia zmian w Statucie niezbędnych do zakończenia rejestracji ŚZJ w KRS. 

 

Jako załącznik przedstawiamy zaproszenie z programem oraz propozycje zmian w Statutcie. 

 

- Planowany porządek obrad

- Propozycje zmian w Statucie