Materiały na Walne Zebrania

W załącznikach przedstawiamy materiały na najbliższe Walne Zebranie Delegatów i Nadzwyczajne Walne Zebranie Delegatów, któe odbędą się dnia 27 marca 2023 na Stadnionie Śląskim w Chorzowie. Serdecznie zapraszamy!

 

- Planowany porządek dnia

- Mapka dojazdu na parking Stadionu Śląskiego - sala konferencyjna 3, na poziomie 1

 

- Sprawozdanie Zarządu za 2022 rok

- Bilans i rachunek zysków i strat za 2022 rok

- Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej

- Sprawozdanie Kolegium Sędziów

- Sprawozdanie Komisji Prawa i Dyscypliny

 

- Porpozycje zmian w Statucie (proponowane zmiany zaznaczono kolorem niebieskim)

 

- Ilość posiadanych mandatów

 

Program dnia 27 marca 2023:

Godz 16.30 - I termin Walnego Zebrania sprawozdawczego

godz. 17.00 - II termin Walnego Zebrania sprawozdawczego

godz. 18.30 - ceremonia wręczenia nagród i nominacji do KW

godz. 19.30 - I termin Najdzwyczajnego Walnego Zebrania

godz. 20.00 - II termin Nadzwyczajnego Walnego Zebrania