Termin ważności badań lekarskich

Na podstawie pisma przesłanego przez Polski Związek Jeździecki, po konsultacji z Ministerstwem Zdrowia, informujemy że orzeczenie lekarskie wydawane zawodnikom o stanie ich zdrowia jest ważne przez 6 miesięcy od daty wystawienia dokumentu.

 

Poniżej prezentujemy pełną informację w tym zakresie otrzymaną przez PZJ z Ministerstwa Zdrowia.