Przedłużenie kadencji władz ŚZJ

Z powodu trwającego stanu epidemicznego i wynikających z niego obostrzeń odnośnie zwoływania zgromadzeń Zarząd zmuszony jest przełożyć wybory nowych władz ŚZJ i tym samym przedłużyć kadencję wszystkich wybranych w 2016 roku osób. 

 

Zgodnie ze zmianami w ustawie Prawo o stowarzyszeniach wprowadzonych zapisami w Tarczy 4.0. kadencja aktualnie urzędujących władz może być przedłużona do 60 dni po odwołaniu stanu epidemii. Zarząd ŚZJ podejmuje się dalszej pracy i zobowiązuje się zwołać Zebranie Wyborcze w najbliższym możliwym terminie po wystarczającym poluzowaniu obostrzeń związanych ze zgromadzeniami.