Korekta wyników ZT

Zawodników, trenerów, szefów ekip i wszystkie osoby zainteresowane, które brały udział w Zawodach Towarzystkich w Warszowicach prosimy o zapoznanie się ze skorygowanymi wynikami tej imprezy.Przypominamy także o istnieniu Regulaminu Zawodów Towarzyskich oraz przyjętej przez ŚZJ definicji zawodnika - amatora o brzmieniu: "za zawodnika – amatora uznaje się zawodnika, który nie posiada i nigdy w karierze nie posiadał uprawnień III lub wyższego stopnia".

Oznacza to, że do startu w konkursach towarzyskich uprawnieni są wszyscy zawodnicy niezarejestrowani i zarejestrowani w WZJ lub PZJ, z aktualną licencją na dany rok lub bez niej, o ile nie posiadali w swojej karierze uprawnień do startów w konkursach klasy P i wyżej. Pozostali zawodnicy mogą wziąć w nich udział treningowo, co powinno być zaznaczone przy zgłoszeniach.