Podziękowania

Zarząd ŚZJ pragnie serdecznie podziękować panu Bogdanowi Chrzanowskiemu za wieloletni wkład pracy i zaangażowanie w wypełnianiu obowiązków przewodniczącego WKE.

W związku ze zmianami wprowadzanymi przez PZJ w systemie szkolenia funkcję Wojewódzkiego Koordynatora Szkolenia Jeździeckiego połączoną z przewodnictwem w WKE przejmie pan Paweł Przybyła.