Konkurs specjalny podczas MPP

Komitet Organizacyjny Mistrzostw Polski Południowej informuje, że podczas trwania MPP odbędą się również konkursy zabawowe dla dzieci na kucach "My Little Pony".

Regulamin:
- w konkursie specjalnym mogą uczestniczyć dzieci do lat 9-ciu wyłącznie na kucach
- każde dziecko musi posiadać ubezpieczenia, badania lekarskie wg przepisów PZJ i zgodę rodziców lub opiekunów prawnych
- każdy kucyk musi posiadać aktualne szczepienia przeciw grypie
- konkursy w piątek i sobotę będą rozgrywane na zasadzie konkursów 50 cm dokładności, w niedzielę - 60 cm - na zasadzie konkursu zwykłego - o zwycięstwie decyduje suma punktów ze wszystkich trzech przejazdów
- każde dziecko podczas dekoracji w niedzielę otrzyma nagrodę - dla zwycięzcy derka i puchary za trzy pierwsze miejsca
- koszt opłaty organizacyjnej dla kucyka wynosi 120 zł koszt boksu wg propozycji