Zawodnik - Amator

Zarząd Śląskiego Związku Jeździeckiego w porozumieniu z Kolegium Sędziów ŚZJ przyjmuje za wiążącą definicję zawodnika - amatora o brzmieniu:
„Amatorem jest zawodnik, który nie posiada i nigdy nie posiadał 3 lub wyższej klasy sportowej.”
 

W związku z powyższym, do startu w konkursach towarzyskich uprawnieni są wszyscy zawodnicy niezarejestrowani i zarejestrowani w ŚZJ lub PZJ, z aktualną licencją na dany rok lub bez niej, o ile nie posiadali w swojej karierze 3 lub wyższej klasy sportowej. Pozostali zawodnicy mogą wziąć w nich udział treningowo, co powinno być zaznaczone przy zgłoszeniach.
 

Zawodnicy - amatorzy w celu dopuszczenia do startów muszą ponadto przedstawić:
- aktualne badania lekarskie potwierdzone przez lekarza sportowego,
- polisę NNW,
- zgodę opiekunów prawnych (w przypadku osób nieletnich).


Jednocześnie przypominamy wszystkim zawodnikom licencjonowanym, że zgodnie z Uchwałą PZJ z dn. 6.12.2013. uczestnictwo w zawodach nieautoryzowanych (nie wpisanych do kalendarza ŚZJ lub PZJ) jest zagrożone karą do 6 miesięcy zawieszenia.