Odznaka złota

Przygotowanie do egzaminu może być prowadzone we wszystkich klubach i sekcjach jeździeckich, natomiast egzamin na Odznakę Złotą może być prowadzony tylko w certyfikowanym ośrodku jeździeckim.
Komisja egzaminacyjna składa się z: przewodniczącego - członka CKE PZJ oraz dwóch członków WKE.
Do egzaminu mogą przystąpić posiadacze Odznaki Srebrnej po upływie co najmniej roku od daty jej uzyskania (daty egzaminu).
Minimalny wiek kandydata – ukończone 15 lat.
 
Pełny regulamin znajduje się tutaj.
 
1. Egzamin praktyczny składa się z trzech części:
a. Opieka stajenna
  • prowadzenie konia do przeglądu
  • siodłanie i kiełznanie, dopasowanie rzędu – znajomość nazewnictwa

b. Część ujeżdżeniowa – elementy ujeżdżenia z klasy N. (stęp swobodny, stęp pośredni, kłus roboczy, kłus pośredni, galop roboczy, kontrgalop, ustępowanie od łydki z głową do ściany w stępie i w kłusie, łopatka, ciągi i trawers)
Na czworoboku konie są przygotowywane samodzielnie przez jeźdźca do zademonstrowania wymaganych egzaminem zadań (podobnie jak rozprężanie przed zawodami).
W tym czasie – 15 minut - ocenia się, czy poprzez prawidłowy dosiad jeźdźca i poprawne użycie pomocy, praca z koniem jest prowadzona zgodnie z zasadami teorii jazdy.
Na zakończenie sprawdzianu, egzaminator może nakazać wykonanie dodatkowo niektórych ćwiczeń z w/w zestawu.
 
Obowiązują ogólne zasady z przepisów dyscypliny ujeżdżenia.
Nie zaliczona część ujeżdżeniowa egzaminu powoduje niedopuszczenie do zdawania części w skokach.
Z egzaminu praktycznego w części ujeżdżeniowej zwalniani są zawodnicy posiadający aktualną II klasę sportową w ujeżdżeniu lub w wkkw.
 
c. Część skokowa – pokonanie parkuru o 7 przeszkodach, w tym jeden szereg dwuczłonowy standardowego toru przeszkód o wysokości 90cm i szerokości 100cm. OBOWIĄZKOWA JAZDA W PÓŁSIADZIE !!!
 
Ocenie podlega dosiad i oddziaływanie jeźdźca, wyczucie tempa i dystansu, a także sposób pokonywanie przeszkód.
Drugie nieposłuszeństwo konia, upadek jeźdźca lub konia - eliminują z egzaminu.
 
Podczas obu części egzaminu praktycznego wymagana jest jazda na zwykłym kiełźnie wędzidłowym pojedynczo- lub podwójnie łamanym, dozwolona jest użycie ochraniaczy, ostróg i jazda z batem.
 
Podczas zdawania egzaminu praktycznego jeźdźcy mogą występować w dowolnym, schludnym, treningowym stroju jeździeckim. Jazda w przepisowym nakryciu głowy jest obowiązkowa.
 
Z egzaminu praktycznego w części skokowej zwalniani są zawodnicy posiadający aktualną klasę III sportową w skokach lub w wkkw.
 
 

2. Egzamin teoretyczny – pytania na egzaminie teoretycznym - po jednym z każdego działu

 

Oceną za każdą część egzaminu jest „zaliczony” lub „nie zaliczony”.

Uczestnicy w przypadku częściowego zaliczenia egzaminu otrzymują : Karta oceny egzaminu praktycznego na Odznakę Złotą oraz kopię protokołu indywidualnego.

 

Nie zdany cały egzamin lub jego nie zaliczona część może być zdawana powtórnie w następnym dogodnym terminie w dowolnym ośrodku przeprowadzającym tego typu egzaminy. W przypadku nie zaliczenia powtórnie zdawanej części obowiązuje ponowne przystąpienie do całości egzaminu.