Odznaka srebrna

Odznaka Srebrna odpowiada wymogom europejskiej odznaki EPC.
(Equivalent of Euro Pony Club Riding Test)

Przygotowanie do egzaminu może być prowadzone we wszystkich klubach i sekcjach jeździeckich, natomiast egzamin na Odznakę Srebrną może być prowadzony tylko w certyfikowanym ośrodku jeździeckim.

Do egzaminu mogą przystąpić posiadacze Odznaki Brązowej po upływie co najmniej trzech miesięcy od daty jej uzyskania.
Egzamin końcowy jest przeprowadzany przez 2 członków WKE.

 

Pełny regulamin znajduje się tutaj.


1. Egzamin praktyczny składa się z dwóch części:

a. część ujeżdżeniowa – wykonanie czworoboku klasy P z notą 5,0 (niedopuszczalne jest używanie jakichkolwiek wodzy pomocniczych).

Obowiązują ogólne zasady z przepisów dyscypliny ujeżdżenia.

Nie zaliczona część ujeżdżeniowa egzaminu powoduje nie dopuszczenie do zdawania części w skokach.

b. część skokowa – pokonanie 6 przeszkód o wysokości 70-80 cm (w tym jedna kombinacja podwójna) Pony – wysokość przeszkód maksymalnie 70 cm. SKOKI OBOWIĄZKOWO W PÓŁSIADZIE !!!

 

Trzecie nieposłuszeństwo konia, upadek jeźdźca lub konia - eliminują z egzaminu.

Obowiązują ogólne zasady z przepisów dyscypliny skoki przez przeszkody.
Podczas zdawania egzaminu praktycznego jeźdźcy mogą występować w dowolnym, schludnym, treningowym stroju jeździeckim. Jazda w przepisowym, twardym nakryciu głowy jest obowiązkowa.

 

Z egzaminu praktycznego (z części odpowiadającej uprawianej dyscyplinie) na Odznakę Srebrną zwalniani są zawodnicy posiadający aktualną klasę sportową, a z części skokowej egzaminu także osoby mające zdany skokowy egzamin licencyjny.2. Egzamin teoretyczny – tematy:

  • rozszerzone wiadomości z pielęgnacji, żywienia i zdrowia koni;
  • rozszerzone wiadomości z teorii jazdy konnej;
  • chody koni;
  • opis stosowanych pomocy podczas wykonywania poszczególnych ćwiczeń;
  • figury na ujeżdżalni;
  • podstawy teorii skoków przez przeszkody;
  • zasady jazdy w terenie;
  • pierwsza pomoc.

Pytania na egzaminie teoretycznym - po jednym z każdego TEMATU


Oceną za każdą część egzaminu jest „zaliczony” lub „nie zaliczony”. (Zaliczać powinno wykonanie programu z notą 5,0 i minimum połowa prawidłowych odpowiedzi na zadane pytania).

Uczestnicy w przypadku częściowego zaliczenia egzaminu otrzymują :

Kartę oceny egzamin praktyczny na Odznakę Srebrną

oraz kopię protokołu indywidualnego.

 

Nie zdany cały egzamin lub jego nie zaliczona część może być zdawana powtórnie w następnym dogodnym terminie w dowolnym ośrodku przeprowadzającym tego typu egzaminy. W przypadku nie zaliczenia powtórnie zdawanej części obowiązuje ponowne przystąpienie do całości egzaminu.

 

 

Do pobrania