Odznaka brązowa

Przygotowanie do egzaminu może być prowadzone we wszystkich klubach i sekcjach jeździeckich, natomiast egzamin na Odznakę Brązową może być prowadzony tylko w certyfikowanym ośrodku jeździeckim.

 

Pełny regulamin znajduje się tutaj.


Minimalny wiek egzaminowanego – 8 lat.
Egzamin jest przeprowadzany przez 2 członków WKE.


Egzamin składa się z dwóch części:

1.   Część praktyczna:

  1. opieka stajenna

- prawidłowe podejście do konia;
- prawidłowe odczytanie i interpretacja reakcji konia;
- podstawowe zabiegi pielęgnacyjne - czyszczenie;       
- prowadzenie w ręku i wiązanie

Z tej części egzaminu zwalniani są kandydaci posiadający odznakę „Jeżdżę konno”     lub okazujący certyfikat wystawiony przez szkoleniowca z aktualną licencją – wzór certyfikatu w plikach do pobrania, po prawej stronie. Certyfikat ten musi być dołączony do indywidualnego protokołu egzaminacyjnego.

 

  1. pokazanie na czworoboku podstawowych trzech chodów konia w prawidłowym dosiadzie podstawowym i z prawidłowym użyciem pomocy wg załączonego programu. Obowiązują ogólne zasady z przepisów dyscypliny ujeżdżenia.


 
c. pozytywne zaliczenie części ujeżdżeniowej jest warunkiem koniecznym do przystąpienia do części skokowej, podczas której należy oddać 4-5 skoków przez przeszkody o wysokości 70 cm , skok z kłusa przez przeszkodę ze wskazówką, wysokość przeszkód dla pony , maksymalnie 60 cm); Trzecie nieposłuszeństwo konia, upadek jeźdźca lub konia - eliminują z egzaminu. 

SKOKI OBOWIAZKOWO W PÓŁ SIADZIE !! / z KŁUSA I GALOPU/

• następujące niewykonane elementy powodują niezaliczenie egzaminu: przekroczenie linii, brak półsiadu, trzecie nieposłuszeństwo, brak panowania nad koniem.

Podczas egzaminu wymagana jest jazda na zwykłym kiełźnie wędzidłowym pojedynczo- lub podwójnie łamanym, dopuszczalne jest użycie wodzy pomocniczych: gogue, wytoka lub wypinaczy (gogue i wypinaczy tylko w części ujeżdżeniowej), ochraniaczy i jazda z batem.

Używanie ostróg jest dozwolone.

 
Podczas zdawania egzaminu praktycznego jeźdźcy mogą występować w dowolnym, schludnym, treningowym stroju jeździeckim. Jazda w przepisowym, twardym nakryciu głowy jest obowiązkowa. Z egzaminu praktycznego (z części odpowiadającej uprawianej dyscyplinie) na Odznakę Brązową zwalniani są zawodnicy posiadający dowolną klasę sportową, a także z części skokowej egzaminu osoby mające zdany skokowy egzamin licencyjny. Niniejszy zapis odnosi się tylko do zawodników zarejestrowanych w WZJ/PZJ przed dniem 01.01.2007.


Z egzaminu praktycznego (z części odpowiadającej uprawianej dyscyplinie) na Odznakę Brązową zwalniani są zawodnicy posiadający aktualną, dowolną klasę sportową, a także z części skokowej egzaminu osoby mające zdany skokowy egzamin licencyjny. Niniejszy zapis odnosi się tylko do zawodników zarejestrowanych w WZJ/PZJ przed dniem 01.01.2007.

 

Kandydaci w wieku powyżej 45 lat mogą być zwolnieni ze zdawania części skokowej egzaminu na Brązową Odznakę. Informacja o takim zwolnieniu musi znaleźć się na zbiorczym i indywidualnym protokole egzaminacyjnym. Odznaka zdobyta tym trybem może być podstawą do wydania uprawnień sportowych jedynie w dyscyplinie ujeżdżenia.2. Część teoretyczna – tematy:

·         zachowanie konia;

• prawidłowe zachowanie się przy koniu i podstawy pielęgnacji;

• podstawy żywienia i technika żywienia;

• podstawy zdrowia konia;

• podstawy eksterieru, maści i odmiany;

• podstawy teorii jazdy konnej;

• dosiad;

• rodzaje pomocy;

• podstawowe figury na ujeżdżalni;

• zasady zachowania na ujeżdżalni;

• sprzęt jeździecki i strój do jazdy. 


Zdających do ukończenia 11 roku życia obowiązuje rozmowa kwalifikująca. Pomocny w przygotowaniach dla tej grupy wiekowej jest podręcznik „Młody jeździec” – Lucinda Green, wyd. Galaktyka

 

Oceną za każdą część egzaminu jest „zaliczony” lub „nie zaliczony”. Zaliczać powinno wykonanie programu z notą 5,0.

Uczestnicy w przypadku częściowego zaliczenia egzaminu otrzymują:

Kartę oceny – egzamin praktyczny na odznakę Brązową

Certyfikat poświadczający zaliczenie egzaminu z opieki stajennej na Odznakę Brązową

oraz kopię protokołu indywidualnego.

 

Nie zdany cały egzamin lub jego nie zaliczona część może być zdawana powtórnie w następnym dogodnym terminie w dowolnym ośrodku przeprowadzającym tego typu egzaminy.

W przypadku nie zaliczenia powtórnie zdawanej części obowiązuje ponowne przystąpienie do całości egzaminu.